Pravidla
ošetřování

Chceme naše pacienty ošetřovat podle nejnovějších trendů a pomocí špičkových technologii.

Za poslední desetiletí proběhl ve stomatologii doslova revoluční vývoj a zdravotní pojišťovny bohužel nejsou schopny reagovat na tempo, kterým se tento obor mění. Standard zajišťovaný zdravotními pojišťovnami je podle našich znalostí a zkušeností nedostatečný a nezajišťuje dlouhodobou funkci, a proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni současných poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit Vám co nejdelší zdraví Vašich zubů tak, jak je to v daných podmínkách možné.

01.
úvodní konzultaci

Před zahájením terapie musí každý pacient podstoupit úvodní konzultaci na jejímž základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
02.

Léčebný plán

Před zahájením terapie musí každý pacient podstoupit úvodní konzultaci na jejímž základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
 
03.
Informace o změnách

Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován a tato změna je zaznamenána v dokumentaci pacienta. Pokud potřebujete léčbu znovu vysvětlit, tak nás neváhejte kontaktovat.
04.
Frekvence návštěv

Pacient se zavazuje, že bude navštěvovat dentální hygienu minimálně jednou za 6 měsíců. Frekvence návštěv u dentální hygienistky je dána schopností pacienta provádět kvalitní orální hygienu. O potřebné četnosti návštěv rozhoduje zubní lékař či zubní hygienistka.
 
05.
index krvácivosti

Pacient se dále zavazuje, aby jeho index krvácivosti dásní (IBI) nepřevyšoval hodnotu 40%. Pokud bude index krvácivosti shledán jako nedostatečný (>40%), vyhrazujeme si právo odložit pacientovi neakutní zákroky do té doby, něž se úroveň dentální hygieny zlepší.
 
06.
preventivní kontroly

Pacient se zavazuje, že po ukončení terapeutického plánu bude docházet na pravidelné preventivní kontroly alespon jednou za 12 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Při nedodržení těchto preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.