Endodoncie a Rendodoncie
‍‍‍

Endodoncie  je obor zubního lékařství, který se zabývá léčbou prostorů uvnitř zubu — kořenových kanálků. Potřeba endodontického ošetření nastává ve chvíli, kdy se infekce dostala do dřeňové dutiny zubu. Cílem tohoto ošetření je zprůchodnění kořenového systému v celé jeho délce
a následná dekontaminace výplachovými roztoky. Teprve poté je možné přistoupit k zaplnění kořenového systému.

Moderní pojetí endodoncie za použití optických pomůcek a důsledných dezinfekčních metod
s ultrasonickou aktivací výplachových roztoku se stává spolehlivou metodou s vysokou mírou úspěšnosti.

Reendodontické ošetření nám umožnuje zachránit zuby, které byly již endodonticky ošetřeny, ale předchozí léčba byla z nějakého důvodu neúspěšná. Před ošetřením zubu je potřeba zvážit perspektivu ošetření. Pokud je pravděpodobnost úspěchu nízká, je lépe uvažovat o vytržení zubu(extrakce). V těchto případech je lepší zub nahradit implantátem.